Družstvo vlastníků Srbská 7
se sídlem Srbská 286/7, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČ: 601 954 01
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 1240

Představenstvo bytového družstva:
Dana Kahlenová - předsedkyně představenstva
Dipl. Ing. Georg Scheuer - místopředseda představenstva
Ing. Petr Sokolík - člen představenstva